عشـق من منو صدا کن

منو از خودم رهـا کن

تو اجاق مرده  دل  آتشی تازه بپـا کن

تو منو از نو بنا کن

عشـق من منو صدا کن

قصمو بی انتها کن

روبروت  آیینه بگذار

ابدیـیتی  بنا کن

عشق من منو صدا کن

 

فصه نگفته ام  من

تو بیا روایـتم کن

عشق من مرمتـم کن

از عـذابم  راحتم کن

ای صدای تو نهایت

راهی نهایتم کن

عشق من منو صدا کن

تو منو از نو بنا کن

رهسپار قصها  کن

 

تو به خاکستر نگاه کن

آتشی تازه بپا کن

ای بهارم , انتظارم

من زمین بی  بهارم

شوره زار  انتظارم

چهره   شکسته دارم

روح و جسم خسته دارم

به در ویـرانه  دل

بغض قفل بسته دارم

عشق من منو صدا کن

 تاريخ : دوشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ | 13:54 | نویسنده : عاشق |